อาหารออร์แกนิก อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพ

บทความอาหารออร์แกนิก อาหารทางเลือก เพื่อสุขภาพ


ในปัจจุบัน อาหารเพื่อสุขภาพ ได้รับความสนใจจากคนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อาหารออร์แกนิก ( Organic Food ) ที่เป็นอาหารอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อสุขภาพ โดยอาหารชนิดนี้ มีคุณสมบัติ และประโยชน์อย่างไรบ้าง เรามาทำความรู้จักกันครับ

 

อาหารออร์แกนิก คืออะไร

 

อาหารออร์แกนิก ( Organic Food ) หรือ เรียกได้อีกอย่างว่า อาหารเกษตรอินทรีย์ หรือ อาหารอินทรีย์ เนื่องจาก เป็นอาหารที่ได้ ผ่านกระบวนการ ผลิตจากทางเกษตร โดยปลอดสารเคมีทุกชนิด คือ ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี รวมถึงวัตถุสังเคราะห์ต่าง ๆ อีกทั้งยังรวมไปถึง ไม่ทำการตัดต่อ ทางพันธุกรรมจากเมล็ดพันธุ์ ซึ่งก็รวมไปถึงกระบวนการผลิต ก็จะต้องไม่มีการใช้สารเคมี ในการกำจัดพืชด้วย

 

สำหรับ อาหารออร์แกนิก ประเภทพืช อย่างผัก หรือผลไม้ ก่อนที่จะเริ่มการปลูก ก็จะต้องเตรียมหน้าดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ หรือ เรียกง่าย ๆ ว่าทุกกระบวนการ และ ขั้นตอนการผลิตนั้น จะต้องไม่มี หรือ ปลอดสารปนเปื้อนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะจากมนุษย์ หรือ จากโรงงานอุตสาหกรรม และ จะไม่มีการฉายรังสี หรือ เพิ่มเติมสารปรุงแต่งต่าง ๆ ลงไปในอาหารอีกด้วย

 

ส่วนอาหารออร์แกนิก ประเภทเนื้อสัตว์ ก็ให้ความสำคัญกับ ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ เหมือนกับการปลูกพืชเช่นกัน โดยเนื้อสัตว์ ที่เป็นแบบออร์แกนิก จะถูกเลี้ยงด้วย อาหารที่มีสุขอนามัย ถ้าอาหารที่มาจากการทำปสุสัตว์ ก็จะต้องไม่มีการใช้ สารปฎิชีวภาพ ไม่ใช้สารที่เร่งฮอร์โมนด้วย

 

ทำไมอาหารออร์แกนิก มีราคาแพงกว่า อาหารปกติ?

 

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไม อาหารออร์แกนิก หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มี ตราประทับว่า ออร์แกนิก ( Organic ) ถึงได้มี ราคาที่แตกต่าง จากอาหารชนิดเดียวกัน ที่ไม่ใช่ออร์แกนิก เนื่องจาก สินค้าออร์แกนิก หรือ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามสัดส่วนของส่วนผสม และ วัตถุดิบที่เกิดจากการเพาะปลูก ด้วยกระบวนการออร์แกนิก โดยการควบคุม และ การตรวจสอบมาตรฐานของ หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคา ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก มีราคาสูงกว่าทั่วไป ก็เพราะว่ามี ต้นทุนการผลิตที่สูง และ มีข้อจำกัดในด้านการควบคุมคุณภาพ โดยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนั้น กว่าจะมาเป็น อาหารประเภทออร์แกนิกได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการ และ ขั้นตอนของอะไรบ้างมาดูกัน

 

1. ส่วนประกอบทุกอย่าง ต้องมาจากธรรมชาติ 100%

 

ส่วนประกอบทุกอย่าง ในการที่จะประกอบอาหาร ประเภทออร์แกนิกนั้น จะต้องมาจากธรรมชาติทั้งหมด คือ ในขั้นตอนกระบวนการเพาะปลูกพืช และ ผักนั้น จะไม่มีการใช้สารสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น เรียกได้ว่า จะต้องเป็นพืชผัก ที่ปลอดสารพิษจากสารเคมี ซึ่งจะใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอกจากธรรมชาติ ในการเพาะปลูกเท่านั้น 

 

สำหรับเนื้อสัตว์ แบบออร์แกนิค ก็ต้องมาจากสัตว์ ที่จะต้องถูกทำการเลี้ยงดู ให้เติบโตสมบูรณ์ อย่างอิสระตามธรรมชาติ รวมถึง ได้รับอาหารจากธรรมชาติ และ จะไม่มีการใช้สารเร่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่งเนื้อ เร่งไข่ จะไม่มีการขุน หรือ ให้อาหารสังเคราะห์ใด ๆ ต่อสัตว์ทั้งนั้น ที่เป็นการทำให้สัตว์เหล่านั้นโตเร็วขึ้น เหมือนกับที่ในวงการ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทำกัน ถึงจะเรียกได้ว่าผลผลิตเหล่านี้ เป็นการสร้างอาหาร แบบธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารพิษเจือปน

 

2. ขั้นตอนในการผลิต ไม่ใช้สารเคมี

 

หากในอาหารมีส่วนประกอบ จากการใช้สารเคมีร่วมด้วยนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นออร์แกนิก ซึ่งการไม่ใช้สารเคมีในที่นี้ หมายถึง ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี สารกระตุ้น หรือ สารเร่งการเจริญเติบโต โดยตามหลักมาตรฐาน ขององค์กรออร์แกนิก จะระบุรูปแบบอาหาร ออร์แกนิกไว้ 3 ระดับ คือ

 

  • Organic 100 % ( ธรรมชาติ 100 % ) ไร้สารพิษ
  • Organic ( ธรรมชาติ 95 % ขึ้นไป ใช้สารสังเคราะห์ เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น )
  • Made with Organic Ingredient ( ธรรมชาติ 70 % ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้ ไม่ถือว่าเป็น Organic )

 

ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ถูกนำออกมาจำหน่ายนั้น ต้องมีป้ายบ่งบอก เปอร์เซ็นต์ ลักษณะนี้ ซึ่งในต่างประเทศอย่างอเมริกา แคนาดา ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญ กับการบริโภคอาหารออร์แกนิกค่อนข้างสูง โดยจะเป็น Organic 100 % ซึ่งเทียบกับประเทศไทยแล้ว เรายังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ ในเรื่องนี้มากนัก

 

รู้ถึงคุณสมบัติของ อาหารออร์แกนิก ( Organic Food ) แบบนี้แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ อาหารออร์แกนิก ( Organic Food ) จะเป็น อาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก ถึงแม้ว่า จะมีราคาที่แพงกว่า อาหารทั่วไป ก็ตาม

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

3 รูปแบบ อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการทานพืช

ทริคทานคลีน ให้มีความสุข


แท็ค: