3 รูปแบบ อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการทานพืช

บทความ3 รูปแบบ อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการทานพืช


ด้วยวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ หลาย ๆ คนเริ่มหันมาสนใจกับ การเลือกทาน อาหารเพื่อสุขภาพ กันมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ มักจะเน้นการทานพืช และหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์ โดยจะมีรูปแบบของ อาหารเพื่อสุขภาพ แบบใดบ้าง มาติดตามกันครับ

 

ในปัจจุบัน มนุษย์เราต้องเผชิญกับ สารพิษต่าง ๆ มากมายทั้งในอากาศ ควัน ไอเสีย จากสภาพแวดล้อม รอบตัว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เราอาจต้องเผชิญ ในแต่ละวัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ในการสูดรับอากาศเหล่านั้น เข้าสู่ร่างกาย และรวมไปถึง เชื้อโรคต่าง ๆ ที่สามารถปะปนอยู่ใน อากาศ ได้เช่นกัน

 

ด้วยเหตุนี้ หลาย ๆ คนจึงตระหนักได้ถึง การดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งนอกจาก การออกกำลังกายแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพที่สุด คงหนีไม่พ้น "อาหาร" ที่เราเลือกรับประทาน ในแต่ละวัน ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรง และทำให้หลาย ๆ คน เลือกที่จะรับประทาน "อาหารเพื่อสุขภาพ" กันมากขึ้น โดยเน้นไปที่การทานพืชอย่าง ผักและผลไม้ ที่สามารถย่อยได้ง่าย และหลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ย่อยได้ยาก

 

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีมากมายหลายประเภทมาก และหลายเทรนด์ของ อาหารเพื่อสุขภาพ มักเน้นไปที่ การทานพืช เป็นหลัก โดยเราสามารถแบ่ง รูปแบบ อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการทานพืช ได้เป็น 4 เทรนด์ ดังนี้

 

1. อาหารมังสวิรัติ ( Vegetarian )

 

เป็นการทานอาหารที่เน้นพืช ผัก และไม่รับประทาน เนื้อสัตว์ ทุกชนิด แต่อาจจะยัง บริโภค ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ เช่น นม ไข่ น้ำผึ้ง ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้ทานมังสวิรัติ โดยสามารถ แบ่งเป็นประเภทย่อยได้อีก เช่น

 

  • มังสวิรัตินม : งดบริโภคเนื้อสัตว์ และไข่ แต่ยังคงทาน ผลิตภัณฑ์นม
  • มังสวิรัติไข่  : งดบริโภคเนื้อสัตว์ และนม แต่ยังคงทาน ไข่
  • มังสวิรัตินมและไข่  : งดบริโภคเนื้อสัตว์ แต่ยังคงทาน ผลิตภัณฑ์นม และไข่
  • มังสวรัติปลา : งดบริโภคเนื้อสัตว์สีแดง คือ สัตว์ใหญ่ หรือสัตว์สี่เท้า โดยมังสวิรัติประเภทนี้ ถูกเรียกอีกชื่อว่า "มังสวิรัติครึ่งใบ"

 

2. อาหารวีแกน ( Vegan )

 

เป็นอาหารที่มีความคล้ายกับ อาหารมังสวิรัติ คือ จะไม่กินเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมด เน้นการทาน ผักและผลไม้ เป็นหลัก ส่วนอาหารในกลุ่มโปรตีน จะได้รับจากธัญพืชเป็นหลัก เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลูปิน และเมล็ดฟักทอง ซึ่งอาจจะต้องผสมๆ ในเมนูเข้าไปเพื่อเพิ่มโปรตีนให้เหมาะสมในแต่ละมื้อ โดยอาหารประเภท วีแกน อาจจัดได้ว่าเป็น อาหารมังสวิรัติ แบบเคร่งครัด หรือ มังสวิรัติบริสุทธิ์ ก็ว่าได้

 

3. อาหารเจ ( J-Chinese-Vegetarian )

 

การรับประทานอาหารเจ หลายคนคงทราบดีว่า เป็นการงดการทานเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด โดยการรับประทานอาหารเจ จะอิงอยู่กับ หลักความเชื่อทางศาสนา ที่การรับประทานอาหารชนิดนี้ มักทานเฉพาะ ในช่วงเทศกาลการกินเจ สิ่งที่สำคัญในการทานอาหารเจ ผู้ที่รับประทาน จะต้องถือ ศีลทั้ง 8 ตลอดเทศกาลกินเจด้วย ซึ่งการทานอาหารเจ ที่งดทานเนื้อสัตว์นั้น เป็นเพียงศีลข้อ 1 ในเรื่องการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เท่านั้น

 

การทานอาหารเจ และอาหารมังสวิรัติ เป็นการทานอาหารที่ละเว้นเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เหมือนกัน แต่มีสิ่งที่แตกต่างกัน คือ อาหารมังสวิรัติ สามารถ ประกอบอาหาร โดยใช้ผักทุกชนิดได้ แตกต่างจาก อาหารเจ ที่งดเว้นการปรุงอาหาร จากพืชที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม , หัวหอม , กระเทียมโทนจีน, กุยช่าย และใบยาสูบ

 

การรับประทาน อาหารเพื่อสุขภาพ เหล่านี้  ถึงแม้ว่า จะมีการนิยมรูปแบบ การทานอาหารแต่ละประเภท แตกต่างกันไป แต่ผู้รับประทาน อาหารเพื่อสุขภาพ เหล่านี้ ก็สามารถกำหนด ความเคร่งครัดในการรับประทานอาหารเหล่านี้ได้ เพื่อให้คุณสามารถ รับประทาน อาหารเหล่านี้ ที่ได้ทั้งสุขภาพ และไม่ทรมานตนเอง จนมากเกินไปด้วย

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

7 แหล่งอาหาร โปรตีนสูง ไขมันต่ำ

ดื่มนม ให้ถูกเวลา มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น


แท็ค: